JEDANAEST GODINA RADA „DUNAV DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA”

JEDANAEST GODINA RADA „DUNAV DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA”

Foto: Promo


„Dunav dobrovoljni penzijski fond” ove godine slavi jedanaest godina uspešnog poslovanja. Od početka rada, „Dunav fond” profesionalno i odgovorno gradi tržište dobrovoljnih penzijskih fondova u zemlji i u velikoj meri doprinosi porastu štednje za starost građana. Njegova imovina  iznosi preko 15,3 milijarde dinara, što čini više od 40% tržišnog učešća. Samo u proteklih godinu dana, imovina je porasla za skoro 11%, odnosno 1,5 milijardi dinara.

Investicioni cilj „Dunav fonda” jeste realizacija kontinuiranog i stabilnog prinosa i rasta, uz  preuzimanje umerenog nivoa rizika i očuvanje sigurnosti akumuliranih sredstava. Ostvareni prinosi pokazuju da Fond u potpunosti ispunjava taj cilj.

PRINOSI „DUNAV DPF”

d1

STRUKTURA IMOVINE NA DAN 31. 5. 2018.

d2

VALUTNA STRUKTURA NA DAN 31. 5. 2018.

d2

 

 

 

 

 

 

STRUKTURA ČLANOVA

Od preko 85.000 članova, najveći broj čine zaposleni u čiju korist poslodavci uplaćuju dopunske doprinose – 77%, dok fizička lica koja samostalno štede u fondu učestvuju sa 23%. U odnosu na početak poslovanja, struktura članova pokazuje rast učešća fizičkih lica koja iz sopstvenih sredstava štede za starost. Odnos muškaraca i žena je konstantan i iznosi 61% prema 39% u korist muškaraca. Prosečna uplata iznosi 4.200 dinara, dok je prosečna starost članova 48 godina. Maloletnih članova je 37, a najmlađi ima šest meseci. Prosečan iznos na računima članova je 169.000 dinara.

ISPLATA PENZIJA

Iz fonda je realizovano preko 41.000 jednokratnih isplata u ukupnoj vrednosti od 3,9 milijardi dinara, a redovno se isplaćuje više od 400 penzija na period od jedne do 20 godina. Prosečna penzija iznosi 39.000 dinara. U dobrovoljnim penzijskim fondovima akumulirano je 38 milijardi dinara, koliko iznosi štednja za starost blizu 187.000 građana.

DONACIJA PRIHVATILIŠTU ZA ODRASLA I STARA LICA

Kao dugogodišnji donator Prihvatilišta za odrasla i stara lica, Društvo je pomoglo ovu instituciju obezbedivši materijal i krečenje dela prostorija. Društvo ujedno poziva sve koji su u prilici da pomognu ovu instituciju, po mnogo čemu jedinstvenu u našoj zemlji.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar