SVETSKI DAN ŠTEDNJE: Specijalna ponuda AIK Banke

SVETSKI DAN ŠTEDNJE: Specijalna ponuda AIK Banke


AIK Banka je tradicionalno, uoči Svetskog dana štednje, obogatila svoju ponudu proizvoda i usluga modelom štednje sa stepenastom isplatom kamate. Ovo je specijalan vid štednje gde kamata zavisi od perioda u kome se depozit nalazi u toku oročenja, pri čemu se primenjuju više kamatne stope po proteku određenog perioda, uz garantovane kamatne stope za protekli period. Sredstva se oročavaju na period do 36 meseci, a visina kamatne stope ide do 1.6% godišnje.

Prednosti ovog vida štednje, pored mogućnosti da klijent ostvari višu kamatnu stopu na duži period, jeste i mogućnost razoročenja štednog uloga pre isteka ugovorenog roka oročenja, uz priznavanje kamate za izdržani period.

AIK Banka potpisala Ugovor o podršci novom Konkursu Garancijskog fonda APV za kredite poljoprivrednicima

Ponudom stepenaste štednje, AIK Banka nastoji da nagradi lojalnost štediša, dok istovremeno pruža osećaj sigurnosti, jer im obezbeđuje raspoloživost sredstava u svakom trenutku uz isplatu atraktivne kamate.

Prepoznavanje potreba klijenata, uz ponudu brojnih inovacija, čini AIK Banku već dugi niz godina jednom od najuspešnijih banaka u Srbiji kojoj je veliki broj klijenata poverio svoju štednju.

Za detaljnije informacije možete se obratiti najbližoj ekspozituri AIK Banke ili Kontakt centru putem telefona na +381 11 785 99 99.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar