Društvo
29.08.2018. 14:38
Tanjug

Punomoćnik

Uložena žalba zbog odbijanja rehabilitacije Milana Nedića

milan-nedic-na-bini-wikipedia.jpg

Punomoćnik podnosilaca zahteva za rehabilitaciju Milana Nedića, podneo žalbu na odluku kojom je odbijen zahtev za rehabilitaciju.

Punomoćnik podnosilaca zahteva za rehabilitaciju Milana Nedića, podneo žalbu na odluku kojom je odbijen zahtev za rehabilitaciju.

O žalbi na rešenje od 11. jula Višeg suda u Beogradu, kojim je kao neosnovan odbijen zahtev predlagača za rehabilitaciju srpskog premijera za vreme okupacije u Drugom svetskom ratu odlučivaće Apelacioni sud u Beogradu.

Viši sud u Beogradu je odbio zahtev za rehabilitaciju kojim je traženo da se poništi Uredba Vlade FNRJ, kojom je Milan Nedić proglašen za narodnog neprijatelja i na osnovu koje su mu oduzeta građanska i imovinska prava.

U izjavi za Tanjug, advokat Živanović precizirao je da žalbom traži da se delimično preinači rešenje Višeg suda, a delimično ukine i naloži ponovno odlučivanje o zahtevu za rehabilitaciju.

Ukidanje je tražio u pogledu odbacivanja zahteva za odlučivanje o lišenju života Milana Nedića, kao i odbijanja da se ukine odluka državne komisije kojom je Nedić proglašen za pomagača okupatora.

Preinačenje je traženo za odluku koja se tiče oduzimanja imovine i lišenja slobode Nedića. Predlagači su zahtevom tražili da se utvrdi da je general Nedić lišen slobode bez sudske ili administrativne odluke kao žrtva progona iz političkih i ideoloških razloga, kao i da je ništavo rešenje Trećeg narodnog sreskog suda za grad Beograd od 31. januara 1946. godine o konfiskaciji imovine generala Milana Nedića od dana donošenja i da su ništave sve njegove pravne posledice.

Prvostepeno rešenje nije detaljno objavljeno, već je sud saopštio samo odbijene i odbačene zahteve predlagača. Odbijenim zahtevom traženo je i da se utvrdi da su ništave administrativne Odluke Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača F.802 bez datuma, F.802/I od 02.05.1945. godine, F.802/II od 03.08.1945. godine, F.802/III od 17.09.1945. godine, F.802/IV od 13.08.1945. godine i F.802/V od 01.12.1945. godine, Odluka Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača br. 2407 od 5.07.1945. godine od trenutka njihovog donošenja i da su ništave sve pravne posledice, uključujući i kaznu konfiskacije imovine, a da rehabilitovano lice se smatra neosuđivanim, navidi se u saopštenju suda.

Odbijen je i predlog predlagača za preinačenje zahteva za rehabilitaciju Nedića iz podneska od 09. jula 2018. godine, kojim zahtevom je traženo da sud utvrdi „da je general Milan Nedić lišen života bez sudske ili administrativne odluke kao žrtva progona iz političkih i ideoloških razloga“.

Sud nije objavio obrazloženje ovog rešenja, uz napomenu da će odluka suda u postupku rehabilitacije Nedića biti objavljena na internet stranici Višeg suda u Beogradu, kada postane konačna (pravosnažna).

Milan Nedić nikada nije bio osuđen, niti je protiv njega podignuta optužnica. Navodno je u pritvoru izvršio samoubistvo, a nikada nije objavljeno gde je sahranjen. Postupak za rehabilitaciju Nedića iniciran je 2008. godine, ali je rasprava pred sudskim većem, kojoj prisustvuje i javnost, počela u decembru 2015. godine. Sud je tokom postupka saslušao desetak svedoka i istoričara.

U toku postupka, sud je odbio pravo jevrejskim opštinama da se umešaju u postupak i osporavaju vraćanje gradjanskih prava Nediću, a tu odluku je potvrdio i Apelacion sud, budući da je ovo "jednostranački postupak" koji se vodi po pravilima vanparničnog postupka i nema "druge strane".

Postupak po zahtevu za rehabilitaciju izazvao je negodovanja u javnosti, budući da jedan deo gradjana smatra da je Nedić zločinac i da sud treba da odbije.

Komentari
Dodaj komentar
Close
Vremenska prognoza
clear sky
8°C
17.04.2021.
Beograd

Najčitanije

Vidi sve

Najnovije

Vidi sve