POSLANICI GLASALI: Usvojen Ugovor između Srbije i SAD o izručenju

POSLANICI GLASALI: Usvojen Ugovor između Srbije i SAD o izručenju


Skupština Srbije usvojila je danas Ugovor izmedju Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o izručenju koji omogućava ekstradiciju državljana koji se terete za krivična dela za koja je zaprećena kazna zatvora duža od godinu dana.

Ugovor će se primenjivati na krivična dela izvršena pre i posle stupanja ovog ugovora na snagu, ali uz diskreciono pravo izvršnog organa da odbije izručenja u slučajevima kada su krivična dela počinjena pre 1. januara 2005, ukoliko nema dovoljno dokaza ili u slučaju da se prestup ne tretira kao zločin u obe zemlje.

Ugovor ne dozvoljava izručenje ukoliko se ono traži zbog političkog krivičnog dela, a pod ta dela ne spadaju ubistvo, namerno ugrožavanje fizičkog integriteta, nanošenje teških telesnih povreda, kidnapovanje, teže krivično delo protiv polne slobode, zločinačko udruživanje, kao i krivična dela koja obuhvataju postavljanje, upotrebu ili posedovanje eksploziva, biološkog, hemijskog ili radiološkog agensa.

Sporazum o ekstradiciji je potpisan tokom posete bivšeg američkog potpredsednika Džozefa Bajdena Beogradu u avgustu 2016. godine. U ;američkom Senatu usvojen je 26. jula 2018. Ugovor će zameniti Konvenciju o izdavanju krivaca zaključenu izmedju Kraljevine Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, potpisane u Beogradu, 25. oktobra 1901. godine ;i kako je navedeno u ugovoru primenjivaće se na zaostale zahteve sačinjene po osnovu Ugovora iz 1901. godine.

Iz Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u sredu, 13. februara su saopštila da je Ugovor ažuriran u odnosu na ugovor iz 1901. i unapredjen kako bi omogućio Srbiji i SAD bolju borbu protiv medjunarodnog kriminala, uključujući i terorizam, različite oblike nasilnih zločina, trgovinu drogom, ljudima, sajber kriminal i pranje novca.

“Ažurirani ugovor stvara formalni mehanizam, ovlašćujući i Srbiju i Sjedinjene Države da izruče begunce koji su u drugoj zemlji optuženi ili osudjeni za vršenje ozbiljnih zločina, kako bi im bilo sudjeno ili da bi služili kaznu. Ažurirani ugovor navodi da nacionalnost nije osnov za odbijanje ekstradicije. Ažurirani ugovor takođe dozvoljava odbijanje izručenja u slučajevima kada su krivična dela počinjena pre 1. januara 2005. godine, ukoliko nema dovoljno dokaza ili u slučaju da se prestup ne tretira kao zločin u obe zemlje”, naveli su iz ambasade za Radio slobodna Evropa.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar