KAZNE I DO 2 MILIONA DINARA: Hleb Sava i naredne godine ne sme da košta preko 46 dinara

KAZNE I DO 2 MILIONA DINARA: Hleb Sava i naredne godine ne sme da košta preko 46 dinara

foto printscreen youtube


Vlada Srbije je produžila primenu Uredbe o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500, čime su trgovcima ograničene marže, a samim tim i cena vekne.

To znači da cena hleba Sava do 31. januara 2019. neće moći da pređe 46 dinara u maloprodaji. Pekari su, takođe, obavezni da proizvedu bar 30 odsto te vrste hleba svakog dana.

Vlada je donela uredbu 30. jula ove godine, a stupila je na snagu 1. avgusta. Tom uredbom se uređuje obavezna proizvodnja i promet hleba od brašna T-500, određuje se maksimalna visina marži, remitenda i rokovi plaćanja privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom hleba od brašna T-500.

Hleb od brašna T-500 je vekna najmanje težine 500 grama, sa osnovnim sastojcima: 370 grama brašna T-500, so 7,4 grama, kvasac 9,25 grama i aditiv 1,48 grama (za veknu težine 500 grama).

Najviša obračunata marža koja je deo veleprodajne cene hleba, vekne težine 500 grama, ne može biti veća od dva odsto. Takođe, najviša obračunata marža koja je deo maloprodajne cene hleba, vekne težine 500 grama, ne može biti veća od šest odsto.

Najviša ukupna stopa marže odnosno troškova prometa (uključujući sve vrste rabata, kasa skonto i slično) ne može biti veća od 8,12 odsto u odnosu na proizvođačku cenu hleba.

Proizvođačka cena se obračunava u visini do 38,68 dinara po vekni hleba.

Trgovci na malo koji prodaju hleb mogu da vrate proizvođaču hleba do pet odsto (remitenda) od nabavljene količine na dnevnom nivou. Rok plaćanja proizvođaču hleba ne može biti duži od 20 dana od dana prijema računa za isporučeni hleb.

Kazna do dva miliona dinara

Nadzor nad primenom te uredbe sprovode ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede i trgovine.

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do dva miliona dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne proizvede i ne stavi u promet pomenuti hleb odnosno ako se ne pridržava načina obračuna marže. Može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar