Glavne zamerke u izveštaju EK o napretku Srbije

Glavne zamerke u izveštaju EK o napretku Srbije


Evropski komesar Johanes Han predstavio je pred Spoljnopolitičkim odborom Evropskog parlamenta godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije i drugih zemalja kandidata za članstvo u EU. Izdvajamo najveće zamerke Srbiji u izveštaju EK:

“Parlamentarna praksa vladajuće koalicije dovela je do pogoršanja zakonodavne debate i kontrole, i značajno podriva nadzor parlamenta nad izvršnom vlašću. Postoji hitna potreba da se stvori prostor za istinsku debatu između stranaka i uslove za opoziciju da smisleno učestvuje u parlamentu. Ulogu nezavisnih tela treba hitno garantovati i podržati. ”

Povezane vesti – Predsednik Kosova izjavio da je EU “zatvorila vrata” za Kosovo jer se nije desila vizna liberalizacija

“Dok Srbija ima određeni nivo priprema, nije postignut napredak u pogledu slobode izražavanja. Ovaj nedostatak napretka je sada stvar ozbiljne zabrinutosti.”

“Nebalansirana medijska pokrivenost na prethodnim izborima mora biti hitno rešena. Ove reforme treba da budu preduzete na sveobuhvatan i transparentan način, a kao prioritet pre narednih izbora.”

 

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar