Sport
28.06.2021. 10:59
R.E.

Prvakinje i dalje slave

Naše košarkašice: Konferencija za novinare o kojoj se priča (VIDEO)

Marina Maljković, 28. 6. 2021.
Izvor: EFE / JORGE ZAPATA

Nakon meča u kojem se košarkašice Srbije postale najbolje u Evropi, organizovana je konferencija za novinare na koju su bile pozvane Sonja Vasić i selektor Marina Maljković. Međutim...

Umesto pitanja i moderatora i odgovara učesnika konferencije, začula se pesma i vrištanje, a potom su se pred kamerama pojavile vesele reprezentativke koje su vodom polivale Marinu i Sonju, pevajući "Koktel ljubavi". 

Pogledajte: 

 

"Izvinite zbog moje loše frizure", rekla je selektorka Maljković kada su devojke izašle, a konferencija za novinare se nastavila po uobičajenom toku.

"Igra­li smo rat­nič­ki skroz...Na­ša ze­mlja je ma­la, ali je to ze­mlja pra­vih rat­ni­ka, ili u ovom slu­ča­ju rat­ni­ca. A dru­ga stvar, po­red to­ga, odig­ra­li smo i teh­nički i tak­tički do­bro. Gla­vom smo osta­li tu gde je tre­ba­lo. Mi­slim da je ovo stvar­no bi­la, ono što sam i tra­ži­la - jed­na od­lična par­ti­ja košarke, ko­ju mi tre­ni­ra­mo sva­ki dan. Do sa­da smo igra­li vr­lo do­bre utakmi­ce, že­le­li smo da ova u fi­na­lu bu­de stvar­no od­lična", rekla je Maljković.
 

Iako to ne radi, Maljković je mo­ra­la da izdvoji jed­nu igračicu - So­nju Va­sić, MVP turnira i člana idealne petorke. "Za­slu­ži­la je se ove div­ne tre­nut­ke ko­je je ov­de do­ži­ve­la", istakla je selektorka.

Nema mnogo vremena za slavlje, idu Olim­pij­ske igre za manje od mesec dana.

"Dok smo sta­ja­li na po­sto­lju, Ti­na Kra­ji­šnik ko­joj je ovo pr­va me­da­lja, mi je re­kla: ''Jao tre­ne­ru, za ovo se živi''. Da. Ta­ko je! Za­što bi­smo sa­da stali? Haj­de da po­no­vi­mo ovo", po­ru­či­la je Malj­ko­vić.
 

Komentari
Dodaj komentar

Povezane vesti

Close
Vremenska prognoza
fog
2°C
10.12.2023.
Beograd
Wind
PM2.5
5µg/m3
PM10
6µg/m3
UV
UV indeks
1
AQI indeks
1

Oni su ponos Srbije

Vidi sve

Najnovije

Vidi sve

Iz drugačijeg ugla

Vidi sve