NAJKRAĆI RAT NA SVETU: 12 minuta kraći od napada na Siriju

NAJKRAĆI RAT NA SVETU: 12 minuta kraći od napada na Siriju

Foto. Printscreen Youtube


Iako je napad Amerike, Velike Britanije i Francuske na Siriju, u kome je ispaljeno preko 100 raketa, trajao svega 50 minuta, to ipak nije bio najkraći rat ikada.

Najkraćim ratom na svetu smatra se rat koji se zbio 27. avgusta 1896. godine između Britanske imperije i sultanata Zanzibar, i koji je trajao čitavih 38 minuta. Rat je bio objavljen u 9.02 a priveden je kraju već u 9.40. i imao je oko 600 žrtava.

Zanzibar je bio ostrvska država u Indijskom okeanu koja je od 1698. do 1858. godine bila pod kontrolom Omanskog sultanata, kada se izdvojila u nezavisni sultanat. Sultanat je, nakon perioda borbe između Britanije i Nemačke, postao deo britanske interesne sfere na ekonomskom i trgovinskom planu.

Godine 1893. na zanzibarski presto stupio je Hamad bin Tuvaini, izrazito probritanski orijentisan sultan, što je dovelo do velikog nezadovoljstva među njegovim podanicima, zbog sve većeg britanskog uticaja i kontrole u zemlji, vojske pod britanskim vođstvom kao i ukidanja unosne trgovine robljem, koje su izdejstvovali Britanci.

Tri godine kasnije, Hamad je naprasno umro 25. avgusta 1896. godine. Carsku palatu je još istog dana okupirao Said Halid bin Bargaš, nećak pokojnog sultana. Britanci su, međutim, želeli da na zanzibarski presto stave svog, probritanski orijentisanog kanidata, Hamuda bin Muhameda.

Halid se oglušio na sva upozorenja koja mu je upućivao britanski konzul, sakupio je vojsku u sultanskoj palati i zauzeo zanzibarsku flotu koja se doduše, sastojala od samo jednog broda, Glazgov.

Sledećeg dana, 26. avgusta, Britanci su Halidu poslali ultimatum da napusti palatu do 9.00 sledećeg dana, 27. avgusta, u protivnom, počeće da pucaju. Sutradan ujutro, oko 8.30, Halid je odgovorio da nema nameru da napušta palatu jer ne veruje da će Britanci ostvariti svoje pretnje. Britanci su sa svojih ratnih brodova počeli da gađaju palatu tačno u 9.02.

Iako je sultan u poslednjim trenucima pokušao da pregovara o miru preko američkih predstavnika na ostrvu, nakon isteka ultimatuma, u devet sati ujutro, Britanci su iz bojnih brodova otvorili vatru prema sultanovoj palati. Sultanova jahta je potopljena, a palata je počela da se urušava izazivajući tako i ljudske žrtve. Halid, videvši da se Britanci ne šale, pobegao je iz palate glavom bez obzira ostavljajući svoje ljude da nastave borbu sami. Britanci su obustavili paljbu u 9.40 i vrlo brzo potom zauzeli palatu i postavili Hamuda bin Muhameda za sultana.

Britanci su zahtevali izručivanje sultana, ali on je 2. oktobra pobegao sa ostrva. Živeo je u Dar es Salamu (Tanzanija) dok nije uhvaćen 1916. Kasnije je oslobođen i dozvoljeno mu je da živi u Mombasi gde je umro 1927. godine.

Rat je imao oko 100 žrtava sa lojalističke strane i oko 500 sa protivničke, od čega je većina ljudi koja je branila palatu poginula tokom požara iste. Pobednici, Britanci, su od zanzibarske vlade tražili reparacije kako bi pokrili troškove bombardovanja zemlje.

Sultan Hamud, ostao je lojalan saveznik Britaniji i više je delovao kao figura koju su Britanci pomerali kako su želeli. Na taj način Zanzibar nije proglašen britanskom kolonijom, ali to zapravo jeste bio.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar